Offertförfrågan
Underlaget ska fyllas i innan
projektering kan påbörjas.
  Datum:

  INSTALLATÖR


  Företag:


  Kontaktperson:


  E-post:


  Telefonnummer:

  FASTIGHETSÄGARE


  * Namn (för- och efternamn):


  * Adress:


  * Postnummer:


  * Ort:


  * E-post:


  * Telefonnummer:

  OBJEKTBESKRIVNING


  Lantbruk:
  JaNej


   


  * Fastighetens elförbrukning (kWh/år):


  * Önskad produktion (kWh/år):


  * Storlek på inkommande huvudsäkring (A):


  Takmått

  Tak 1

  * Takstorlek (längd x höjd i meter):

   

  * Taklutning (grader):


  * Orientering (grader/vädersträck):


  * Nockhöjd:


  Kustnära placering (0-5km till kusten):
  JaNej


   


   


   

  Tak 2
  Takstorlek (längd x höjd i meter):

   

  Taklutning (grader):


  Orientering (grader/vädersträck):


  Nockhöjd:


  Kustnära placering (0-5km till kusten):
  JaNej


   


  Finns det takobjekt? (Tex. Skorsten, ventilationshuv, sotarstege, osv):
  JaNej


  Om ja, vilka? (bifoga bild och ritning):


  Bifoga bild/ritning:


   

  TYP AV TAKBEKLÄDNAD


  Tegelpannor

  Tegelpanna


  Betongpannor

  Betongpanna


  Plåt-tegel

  Plåt-tegel


  Trapetsplåt

  Trapetsplåt


  Sinusplåt

  Sinusplåt


  Pannplåt

  Pannplåt


  Bandtäckning

  Bandtäckning


  Klickfals

  Klickfals


  Papptak/Gummiduk

  Papptak-Gummiduk


  Ballastsystem

  Ballastsystem


  Markmontage

  Markmontage


  Annat/Specificera

  Annat


   


   


  Undertakskonstruktion:
  RåspontFörenklat undertakVet ej


  Kontrollera relevanta punkter nedan:
  Plåt >0.5mmAluminium >0.7mmAngett Papp/Gummiduk*


  Plåttjocklek (mm):


  CC mellan falsar (mm):


  Dimension på bärläkt (mm):


  CC mellan takstolar (mm):

  Systemtyp växelriktare


  TraditionellOptimeradFasbalanseringVet ej


   

  Egna önskemål   


  Nätuppkoppling/AppSmart-mätareÖverspänningsskyddFörberedd för energilagerHelsvarta paneler


   

  ENERGILAGER


  Inkludera energilager


  Kapacitet (kWh):

  FORDONSLADDNING


  Inkludera fordonsladdning


  Effekt (kW):


  1 bil2 bilar


   

  Övrig information